Notice: Undefined variable: Duyurular in /home/tekorg/public_html/duyuru.php on line 7
 Trk蔒    English

Türkiye Ekonomi Kurumu’ndan

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri

Son Bavuru 11 Kas覺m 2016

 

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), her y覺l olduu gibi 2016’da da “Arat覺rma Ödülü Yar覺mas覺” düzenlemitir. Arat覺rma ödülleri, 31 Ekim 2015–7 Kas覺m 2016 tarihleri aras覺nda üniversite jürileri taraf覺ndan baar覺l覺 bulunan iktisat dal覺ndaki tercihen Türkiye ekonomisi ile ilgili olan tezler aras覺ndan seçilen bir Doktora ve bir Yüksek Lisans tezi sahibine verilecektir. Ek olarak, tevik ödülleri de verilebilecektir.

 

Bu yar覺maya kat覺lmak isteyenlerin tezlerini en geç 11 Kas覺m 2016 tarihine kadar “Türkiye Ekonomi Kurumu, Hodere Cad. No: 24/4 Ayranc覺, 06550, Ankara” adresine ulat覺rmalar覺 gerekmektedir.

 

TEK’e bavurusu yap覺lan tezlerin deerlendirmesini ve seçimini TEK Yönetim Kurulunun belirleyecei bir kurul yapacakt覺r. Seçilen Doktora tezine 2600 TL, Yüksek Lisans tezine ise 2000 TL ödül verilecektir. Ödül töreni 12 – 18 Aral覺k 2016 dönemindeki bir günde Ankara’da yap覺lacakt覺r. Ankara d覺覺ndan gelen ödül sahiplerinin ula覺m (geli – gidi tren veya otobüs) giderleri TEK taraf覺ndan kar覺lanacakt覺r.