Notice: Undefined variable: Duyurular in /home/tekorg/public_html/duyuru.php on line 7
 Trk蔒    English
Türkiye Ekonomi Kurumu’ndan
Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri
Son Bavuru 9 Kas覺m 2018
 
 
Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), her y覺l olduu gibi 2018’de de “Arat覺rma Ödülü Yar覺mas覺” düzenlemitir. Arat覺rma ödülleri, 31 Ekim 2017 – 7 Kas覺m 2018 tarihleri aras覺nda üniversite jürileri taraf覺ndan baar覺l覺 bulunan iktisat dal覺ndaki tercihen Türkiye Ekonomisi ile ilgili olan tezler aras覺ndan seçilen bir Doktora ve bir Yüksek Lisans tezi sahibine verilecektir. Ek olarak, tevik ödülleri de verilebilecektir.
 
Bu yar覺maya kat覺lmak isteyenlerin tezlerini en geç 9 Kas覺m 2018 tarihine kadar “Türkiye Ekonomi Kurumu, Hodere Cad. No: 24/4 Ayranc覺, 06550, Ankara” adresine ulat覺rmalar覺 gerekmektedir.
 
TEK’e bavurusu yap覺lan tezlerin deerlendirmesini, TEK Yönetim Kurulunun belirleyecei bir kurul yapacakt覺r. Ödül için seçilen Doktora tezine 3600 TL, Yüksek Lisans tezine ise 2750 TL ödül verilecektir. Ödül töreni 10 – 17 Aral覺k 2018 dönemindeki bir günde Ankara’da yap覺lacakt覺r. Ankara d覺覺ndan gelen ödül sahiplerinin ula覺m (geli – gidi tren veya otobüs) giderleri TEK taraf覺ndan kar覺lanacakt覺r.
 
En iyi dileklerimizle,
 
Türkiye Ekonomi Kurumu