Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/tekorg/public_html/genel.php on line 29
Türkiye Ekonomi Kurumu

Notice: Undefined variable: Tartisma in /home/tekorg/public_html/tartisma.php on line 7
 Türkçe    English

Notice: Undefined variable: TartismaAciklama in /home/tekorg/public_html/tartisma.php on line 15

Notice: Undefined index: dili in /home/tekorg/public_html/genel.php on line 164
2019

 Harry Anthony Patrinos & George Psacharopoulos & Aysit Tansel  Returns to Investment in Education: The Case of Turkey  March
 Antonio Di Paolo & Aysit Tansel  English skills, labour market status and earnings of Turkish women  February
2018

 Aysit Tansel & Halil Ibrahim Keskin & Zeynel Abidin Ozdemir  Public versus Private Sector Wage Gap in Egypt: Evidence from Quantile Regression on Panel Data  November
 Avni Önder Hanedar & Mustafa Çalışkan  Vergi ve Anayasal Düzenlemelerin Politik Krizler Çağında Önemi: 1903?1909 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Paris Borsası  May
 Avni Önder Hanedar & Talat Ulussever & Murat Ertuğrul  Identifying the Default: The Ottoman Empire and the İstanbul Bourse in the nineteenth century  April
2017

 Aysit Tansel & Halil Ibrahim Keskin  EDUCATION EFFECTS ON DAYS HOSPITALIZED AND DAYS OUT OF WORK BY GENDER: EVIDENCE FROM TURKEY  December
 Frédéric Docquiera & Aysit Tansel & Riccardo Turati  Do emigrants self-select along cultural traits? Evidence from the MENA countries  November
 Luis A. Gil-Alana, Zeynel Abidin Ozdemir and Aysit Tansel  Long memory in Turkish Unemployment Rates  September
 Antonio Di Paolo and Aysit Tansel  Analyzing Wage Differentials by Fields of Study: Evidence from Turkey  July
 Avni Önder Hanedar & Deniz Aslan  The economic impact of peace: The Ottoman economy as the end of the World War I was approaching   May
 Avni Önder Hanedarab & Elmas Yaldız Hanedar  Ottoman stock returns during the Turco- Italian and Balkan Wars of 1910 -1914  March
 Deniz Karaoğlan and Aysit Tansel  DETERMINANTS OF OBESITY IN TURKEY: A QUANTILE REGRESSION ANALYSIS FROM A DEVELOPING COUNTRY  January
2016

 Aysit Tansel & Zeynel Abidin Ozdemir   Unemployment Invariance Hypothesis, Added and Discouraged Worker Effects in Canada?  August
 Aysit Tansel and Deniz Karaoğlan  THE CAUSAL EFFECT OF EDUCATION ON HEALTH BEHAVIORS: EVIDENCE FROM TURKEY  August
 Tuncer Bulutay  YAŞAMDA VE BİLİMDE DEĞİŞME ESASTIR  May
2015

 Aysit Tansel  INTERGENERATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN TURKEY  December
 Utku Utkulu & Ramazan Ekinci  ASYMETRIC AND NONLINEAR PASS-THROUGH OF INTERNATIONAL COMMODITY PRICES TO INTERNAL PRICES: NARDL MODEL EVIDENCES FOR TURKEY  December
 Aysit Tansel & Halil Ibrahim Keskin& Zeynel Abidin Ozdemir  Is There An Informal Employment Wage Penalty In Egypt?  September
 Ali T. Akarca & Aysit Tansel  SOUTHWEST AS THE NEW INTERNAL MIGRATION DESTINATION IN TURKEY  September
 ​ Derya Findik, Aysit Tansel  Resources on the Stage: A Firm Level Analysis of the ICT Adoption in Turkey  August
 ​ Derya Findik, Aysit Tansel  ​ Intangible Investment and Technical Efficiency: The Case of Software-Intensive Manufacturing Firms in Turkey  August
 Hasan Engin Duran  REGIONAL INFLATION CONVERGENCE IN TURKEY  June
 Aysit Tansel   Inequality Of Opportunities Of Educational Achievement In Turkey Over Time  April
 Başak Dalgıç & Burcu Fazlıoğlu & Michael Gasiorek  Export Spillovers from Foreign Direct Investment: Evidence from Turkey  April
 Ercan Uygur  Keynes; İstatistik, Ekonomik İstatistikler, Ulusal Gelir ve Ekonometri  March
 HASAN ENGIN DURAN  REGIONAL EMPLOYMENT VOLATILITY IN TURKEY: CAUSES AND CONSEQUENCES  March
 Aysit Tansel, Zeynel Abidin Ozdemir, Emre Aksoy  Unemployment and Labor Force Participation in Turkey  February
 TUNCER BULUTAY  İktisatta Genel Kuramsal Düşünceler Ve Karmaşıklık Kuramı  January
 TUNCER BULUTAY  BÜYÜME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  January
 Ozan Eksi, Murat G. Kırdar  EMEK GELİRLERİNİN ve EŞİTSİZLİĞİNİN TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZİ: 2002-2011  January
 HASAN ENGIN DURAN  Dynamics of Business Cycle Synchronization within Turkey  January
2014

 Kemal Türkcan and Erhan Pişkin  The Effects of the Trade Agreements on the Dynamics of Turkey’s Export: Extensive and Intensive Margins  December
 Aysit Tansel, Başak Dalgıç and Aytekin Güven  Wage Inequality and Wage Mobility in Turkey  November
 Elif Öznur ACAR and Aysit Tansel  Defining And Measuring Informality In The Turkish Labor Market  August
 Aytekin Güven, Başak Dalgıç and Aysit Tansel  Can Income Mobility Reduce Income Inequality? Evidence From Turkey  July
 Aysit Tansel and Deniz Karaoglan  Health Behaviors and Education in Turkey  June 2014
 Mehmet Burak Turgut  Regional Economic Activity In Turkey: A New Economic Geography Approach  March 2014
 Ali T. Akarca ve Aysıt Tansel  Impact Of Internal Migration On Political Participation In Turkey  March 2014
 Yılmaz Akyüz  Crisis Mismanagement In The United States And Europe:Impact On Developing Countries And Longer-Term Consequences  February 2014
 Kemal Türkcan  Investigating the Role of Extensive Margin, Intensive Margin, Price and Quantity Components on Turkey’s Export Growth during 1998-2011  Feb 2014
 Burça Kızılırmak , Emel Memiş, Şirin Saraçoğlu and Ebru Voyvoda  Changes in Global Trade Patterns and Women's Employment in Manufacturing: an Analysis over the Period of Asianization and De-industrialization  January 2014
2013

 Aysıt Tansel  Türkiye'de Özel Dershaneler: Yeni Gelişmeler ve Dershanelerin Geleceği  December 2013
 Seher Nur SÜLKÜ and Bedriye SARAÇOĞLU  Economic Fragility of Turkey: Assessment of the 1998-2012 Period  November 2013
 Burak Günalp, Seyit Mümin Cilasun, Elif Öznur Acar  Male-Female Labor Market Participation and the Extent of Gender-Based Wage Discrimination in Turkey  November 2013
 Antonio Di Paolo and Aysit Tansel  Returns to Foreign Language Skills in a Developing Country: The Case of Turkey  November 2013
 Aysit Tansel  Supplementary Education in Turkey: Recent Developments and Future Prospects  October 2013
 Özgür Bor, Mustafa İsmihan, Ahmet Bayaner  Price Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Dairy Market  September 2013
 Ahmet Benlialper and Hasan Cömert  Implicit Asymmetric Exchange Rate Peg under Inflation Targeting Regimes: The Case of Turkey   September 2013
 Hasan Cömert and Selman Çolak  Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kriz Sırası ve Sonrasındaki Trendleri Açıklamakta "Güvenli Liman Faktörü" ve Finansal Şokların Boyutunun Önemi: Türkiye Örneği  July 2013
 Afşin Şahin, Aysit Tansel and M. Hakan Berument  Output-Employment Relationship Across Sectors: A Long- Versus Short-Run Perspective  June 2013
 Zafer Yükseler  Enflasyon Hedeflemesi : Türkiye Deneyimi ( 2006 – 2011 Dönemi )  June 2013
 Özgür Bor and Mustafa İsmihan  Gasoline Pricing, Taxation and Asymmetry: The Case of Turkey  May 2013
 Aysıt Tansel  Private Tutoring and the Question of Equitable Opportunities in Turkey  March 2013
 Aysıt Tansel and Şaziye Gazioglu  Management-Employee Relations, Firm Size and Job Satisfaction   March 2013
 Gülten Kazgan  2008 Krizi Üsselleşirken Türkiye’nin Sürdürülemez Büyüme Modeli  February 2013
 Ercan Eren  Kompleksite İktisadı ve Ajan-Temelli Modelleme: Metodolojik Bir Yaklaşım  February 2013
 M. Ataman Aksoy and Francis Ng  The Evolution of Agricultural Trade Flows  January 2013
 Francis Ng and M. Ataman Aksoy  Who Are the Net Food Importing Countries ?  January 2013
2012

 David Colander  The Complexity Policy Narrative and the Future of Capitalism  December 2012
 David Colander  Creating the Right Blend of Economists  December 2012
 Süleyman Değirmen and Ahmet Şengönül  Türkiye'de Net Özel Tasarruf-Yatırım Açığının Belirleyicileri  November 2012
 Nısfet UZAY  Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Girişimcilerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama  November 2012
 Ümit Özalale   Eğitim ve Sağlık Politikalarının Tasarruf Üzerindeki Etkileri  November 2012
 Oya S. Erdoğdu   Özel Sektör Tasarruflarında Mali Politika Etkileri  November 2012
 Fatih Özatay  Mali Disiplin ve Büyüme: Türkiye Deneyimi  November 2012
 Kıvılcım Metin Özcan and Aslı Günay  Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar  November 2012
 Ercan Uygur  Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar  November 2012
 Halil Seyidoğlu  Türkiye'de İktisat Ders Programları  November 2012
 Ersan Bocutoğlu  Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme  November 2012
 İrfan Kalaycı and Sevilay Sarıca  "E-İktisat" Öğretimi: Türkiye İçin Bir GFZT Çözümlemesi  November 2012
 Metin Özdemir,Esra Güler,Nalân Ölmezoğulları  Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye' de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma  November 2012
 Ercan Eren  Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat  November 2012
 Ümit Şenesen  İktisatta Nicel Yöntemlerin Kötü(Ye) Kullanılması: Örnekler, Öneriler  November 2012
 Recep Kök and Nevzat Şimşek  İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine  November 2012
 A. Suut DOĞRUEL and Fatma DOĞRUEL  İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri  November 2012
 Ercan Uygur  Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi  November 2012
 Gülten Kazgan  2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri ve İktisat Eğitimi  November 2012
 Nihan Ciğerci Ulukan and Umut Ulukan  Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma  October 2012
 Müslüme Narin  Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'nin Enerji Koridoru Olma Konumu: Güney Doğal Gaz Koridoru  October 2012
 Selin Sayek  Küresel Sermaye Akımlarının Gelişimi ve İleriye Dönük Öngörüler  October 2012
 Fatma Doğruel and A. Suut Doğruel  Karadeniz Çevresi Ülkelerde Geçiş Dönemi ve Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme  October 2012
 A.Suut Doğruel and B. Can Karahasan  Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Faaliyetlerin Ülkelerarası Farklılaşmasının Dinamikleri  October 2012
 Gülay Günlük-Şenesen and Ümit Şenesen  Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki Kadın-Erkek İstihdamına Etkileri:Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme  October 2012
 Nuri Yıldırım  Birinci ve İkinci İSO 500 Listelerine Giren Özel Sektör Firmalarının  October 2012
 Elif Akbostancı and Oya S. Erdoğdu  Türkiye' nin Beşeri Gelişiminde Karadeniz' in Yeri  October 2012
 Mehmet Civan  Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Teşvik ve Finansmanı  October 2012
 Selim Soydemir  Kobilerin Finansmanında Borsalar  October 2012
 Muammer Tekeoğlu and Mustafa Ildırar  Küreselleşme Sürecinde Kent Ekonomileri: Gaziantep Örneği  October 2012
 İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu and Tuba Direkçi  Seçilmiş Bazı Makroekonomik Değişkenlerin Türkiye'de Bölgesel İstihdama Etkisi  October 2012
 Melike E. Bildirici  Türkiye'de İşsizlik Sorunsalı ve Gaziantep İçin Sonuçlar  September 2012
 Metin Yıldırım and İbrahim Örnek  Walt Whitman Rostow'un Kalkınma Aşamaları Yaklaşımına Göre Gaziantep Ekonomisinin İncelenmesi  September 2012
 S. Alev Söylemez,Gülen Elmas Arslan,Gülşen Erenler Çakar,Sibel Kalaycıoğlu,Levin Özgen  Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri  September 2012
 Hakan Mıhcı  Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İnsani Kalkınma Düzeyi  September 2012
 Suat Özeren  2001 Krizi Sonrası Ekonomik Büyüme, İstihdamdaki Gelişmeler ve Beklentiler  September 2012
 Öner Günçavdı and Suat Küçükçifçi  Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam Etkileri (1973 – 1998)  September 2012
 Yüksel Akkaya and Rana Gürbüz  Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine...  September 2012
 Hakan Ercan  İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme  September 2012
 İlkay Yılmaz  Çin Ekonomisi' nde Büyümenin Dinamikleri  September 2012
 A. Burça Kızılırmak  Türkiye Özel İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi  September 2012
 Murat G. Kırdar and D. Şirin Saracoğlu  İç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği  September 2012
 Arslan Yiğidim  Büyüme Politikaları: Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme  September 2012
 Ahmet Şengönül and Süleyman Değirmen  Kısa Süreli Sermaye Hareketlerinin Türkiye' nin Ekonomik Büyümesine Etkisi: Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanalı   September 2012
 Ebru Voyvoda  Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme   September 2012
 Metin Altıok and İsmail Tuncer  İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin İli Karşılaştırması   September 2012
 Sanlı Ateş  Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği ve Uzun Dönem Büyüme İlişkileri   September 2012
 Uğur Namık Küçük and Sumru G. Altuğ  Türkiye' de Bölgesel Farklılıklar ve Yatırımların Seyri: Yoksul ve Zengin Bölgeler Arasındaki Fark Azalmakta mı?  August 2012
 Nalan Ölmezoğulları  Türkiye Ekonomisinde Yapısal Uyum Süreci ve İstikrar  August 2012
 Zeynel Abidin Ozdemir,Mehmet Balcilar,Aysit Tansel  Are Labor Force Participation Rates Really Non-Stationary? Evidence from Three OECD Countries  August 2012
 Aytül Ganioğlu  Finansal Krizlerin Belirleyicileri:Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi  August 2012
 Neşe Kumral and Çağaçan Değer  Sanayi Rekabet Performansı Endeksi: Türkiye NUTS1 Bölgeleri Örneği  August 2012
 Haluk Erlat  Türkiye' de Bölgesel Yakınsama Sorununa Zaman Dizisi Yaklaşımı  August 2012
 Seyit Mümin Cilasun and Murat Güray Kırdar  Household Structure, and Household Income and its Components over the Life-Cycle in Turkey  August 2012
 A. Suut Doğruel and Fatma Doğruel  Dışa Açılma Sürecinde Türkiye'de İmalat Sanayinin Bölgesel Dağılımındaki Değişme  August 2012
 Alpay Filiztekin  Bölgesel Büyüme, Eş-Hareketlilik ve Sektörel Yapı  August 2012
 İsmail Gökdayı  Bölgesel Gelişmenin Önünde Kırsal Yoksulluk Sorunsalı:Anamas Yöresi Örneği  August 2012
 M. Nejat Coşkun  Türkiye' de Yoksulluk: Bölgesel Farklılıklar ve Yoksulluğun Profili  August 2012
 Ahmet Sabri Eroğlu  Akdeniz Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı  August 2012
 Murat Ali Dulupçu and Bekir Gövdere  Bölgesel Gelisme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı  August 2012
 Servet Mutlu  Bölgesel Farklılaşmanın Nedenleri ve Türkiye Bağlamında Bölgesel Gelişme Stratejileri  August 2012
 Ercan Uygur  Doğrudan Yabancı Yatırımı Beklerken  July 2012
 Tuncer Bulutay  Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri  July 2012
 Gülten Kazgan  Dünden Bugüne Küreselleşmenin Ekonomik Temelleri  July 2012
 Bülent Temel  From Value to Power: The Rise of Oil as a Political Economic Commodity  July 2012
 Ercan Eren  Yerleşik İktisatta İçerik Kayması ve Paradigma Değişikliği   July 2012
 Ester Ruben  İktisat Öğretimi Üzerine Bir Yazın Taraması  July 2012
 Suut Doğruel  İktisadi Büyüme ve Kalkınma Dersi Nasıl Tasarlanmalı?  July 2012
 Fatma Doğruel  İktisat Öğretiminde Matematik  July 2012
 Semih Koray  Matematiğin İktisattaki Yeri ve Oyunlar Kuramı  July 2012
 Gülay Günlük Şenesen  Türkçe İktisada Giriş ve Makroiktisat Kitapları:Temel Kavram Yanlışları  July 2012
 Ercan Eren and Murat Donduran  Bilgisayar Destekli Mikro İktisat Eğitimi: Bir Uygulama  July 2012
 Bedriye Tunçsiper and Dilek Sürekçi  İktisada Giriş Derslerinde Öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi  July 2012
 Ümit Şenesen  Türkiye Üniversitelerinde İktisat Bölümlerine Giren Öğrencilerin ÖSS Puanlarına İlişkin Bir Ön İnceleme  July 2012
 M. Nedim Süalp  İktisadın, Bir Bilimsel Öğreti Alanı Olarak, Eğitimi  July 2012
 Aysıt Tansel  İktisat Eğitimi ve Bilimsel Aşırma Üzerine  June 2012
 Ercan Uygur and Oya S. Erdoğdu  Avrupa, ABD ve Türkiye'de İktisat Eğitimi  June 2012
 Fikret Görün  Nasıl İktisatçı Oldum (mu)? :"Çok Kişisel" Bir Tarih ve Türkiye'de İktisat Eğitimi  June 2012
 Tuncer Bulutay  İktisattaki Yeni Gelişmelerin Işığında İktisat Eğitimi  June 2012
 Selim Soydemir  Güney Doğu Anadolu Bölgesi' nde Tarımsal Yapı, Şirketleşme ve Sermaye Piyasası  June 2012
 Özgür Teoman  Fark Ödeme Sistemi-Buğdayda Uygulanabilirlik  June 2012
 Osman Aydoğuş  Buğdayda Destekleme Politikalarının Gap Bölgesi Un İhracatına Etkileri: Ampirik Bir Analiz  June 2012
 Hasan Şahin  GAP Bölgesi İşgücü Piyasası (Ücret Eşitsizliği)  June 2012
 Kıvılcım Metin Özcan and Ümit Özlale  GAP Bölgesi Gelir Dağılımı  June 2012
 Bedriye Saraçoğlu  GAP Bölgesi İmalat Sanayindeki Gelişmeler   June 2012
 Mahir Fisunoğlu  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarıma Dayalı Sanayiler  June 2012
 Erol H. Çakmak and A. Halis Akder  Tarım Politikaları ve Gap Bölgesi:Pozisyon Ne Olmalı?  June 2012
 Abdulkerim Gök  Bölgesel Kalkınmanın Dış Ticarete Etkisi ve Gap Örneği  June 2012
 Bilin Neyaptı, Fatma Taşkın and Murat Üngör  Gümrük Birliği'nin Türkiye' nin Bölgesel Ticaretine Etkileri  June 2012
 Sumru Bakan  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Yeri ve Önemi  June 2012
 Güzin Erlat and Haluk Erlat  Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002  May 2012
 Ercan Uygur  Türkiye'de Cari Açık Tartışması  May 2012
 Dilek Seymen and Başak Gümüştekin  R&D Intensive Goods Trade and Competitiveness of Turkey in the European Union Market  May 2012
 Aysit Tansel and Elif Oznur Kan  The Formal/Informal Employment Earnings Gap:Evidence From Turkey  May 2012
 M. Ferhat Emil  2002 Yılında Türkiye Ekonomisinin Sorunları  May 2012
 Ferhat Emil  2002 Yılı Programı : Koşullar ve Beklentiler  May 2012
 Oktay Güvemli  İç Borçların Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yaptığı Tahribat  May 2012
 Aysıt Tansel and Nil Demet Güngör  Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey  May 2012
 Özer Ertuna  2002 Sonbaharında Türkiye Ekonomisinin Sorunları  May 2012
 Erdinç Telatar  Trakya İllerinin Büyüme Dinamikleri  May 2012
 İ. Hakkı İnan  Trakya Bölgesinde Tarım ve Hayvancılığının Durumu  May 2012
 Ahmet Kubaş  Trakya Bölgesinde Sınai Yapı ve Sanayileşme  April 2012
 Ömer Faruk Çolak  Türk Bankacılık Sektörününün Şubat 2001 Krizi Sonrası Durumu ve YenidenYapılandırma Programı  April 2012
 Celal Küçüker  Endüstriyel Kümelenme Yaklaşımları:Bir Değerlendirme  April 2012
 İrfan Civcir  Türkiye'de Kriz Sonrası Dönemde Kredi Çöküşü  April 2012
 Sudi Apak  Avrupa Birliği, IMF, Balkan Ülkeleri ve Türkiye Bankacılık Sektörü  April 2012
 Ömer Faruk Çolak  Balkan Ülkelerine Yönelik Sermaye Hareketleri: Bulgaristan Örneği  April 2012
 Ahmet ŞAHİNÖZ  Türkiye - AB İlişkilerinde "Direnç Alanları"  April 2012
 M. Tuba Ongun  2002 Sonbaharında Dünya ve Türkiye Ekonomisi  April 2012
 Murat Kasımoğlu  Çanakkale Ekonomisinin Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Dinamik Elmas Modeliyle Analizi  April 2012
 Lütfi Elvan  Bölgesel Gelişme ve Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkları  April 2012
 Gazi Özhan  Dört İlde Büyüme Olanakları:Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne, 2001 - 2025  April 2012
 Şiir Yılmaz  Dünya Ekonomisi ve Türkiye:Globalleşme, Liberalizasyon ve Kriz  April 2012
 Yılmaz Akyüz  The Staggering Rise Of The South?  March 2012
 Ali T. Akarca and Aysıt Tansel  Turkish Voter Response To Government Incompetence And Corruption Related To The 1999 Earthquakes   January 2012
 Aysıt Tansel and Elif Oznur Kan  Labor Mobility Across The Formal/Informal Divide In Turkey:Evidence From Individual Level Data  January 2012
2011

 Durmuş Yılmaz  Yaşanan Finansal Krizler Çerçevesinde Merkez Bankası Hakkındaki Görüşlerimiz Nasıl Etkilendi?   December 2011
 Zeynel Abidin Ozdemir, Mehmet Balcilar, Aysit Tansel  International Labour Force Participation Rates by Gender: Unit Root or Structural Breaks?  October 2011
 Aysıt Tansel and Yousef Daoud  Comparative Essay On Returns to Education in Palestine And Turkey  August 2011
 Yusuf Kurtoğlu and Ali İbrahim Gür  Structural Change in Production and Trade  July 2011
 İbrahim Tutar and Aysıt Tansel  An Analysis of Political and Institutional Power Dispersion: The Case of Turkey  April 2011
 Fatma Doğruel and A.Suut Doğruel  Privatization and regional distribution of manufacturing in Turkey  April 2011
 Gökhan YILMAZ  Resurgence of Selective Industrial Policy: What Turkey Needs  March 2011
 Nuri Yıldırım  No Appealing Future For High Growth - Low Profitability Firms: Evidence from Turkey's Top 1000  Feb 2011
 Aysit Tansel and Fatma Bircan  Wage Inequality And Returns to Education in Turkey: A Quantile Regression Analysis  January 2011
2010

 Michael Lim Mah-Hui and Khor Hoe Ee  From Marx to Morgan Stanley: Inequality and Financial Crisis  December 2010
 Aysıt Tansel and Pınar Yaşar  Macroeconomic Impact of Remittances On Output Growth: Evidence From Turkey  December 2010
 Yılmaz Akyüz  Why The IMF and The International Monetary System Need More Than Cosmetic Reform  November 2010
 Recep Kök, Orhan Çoban  Privatization as a Strategy of Restructuring in Developing Economies: The Case of Turkey  November 2010
 İlter Ünlükaplan and İbrahim Arısoy  Comptutation of Effective Tax Rates for the Turkish Economy  September 2010
 Stijn Claessens, Simon Evenett and Bernard Hoekman  Rebalancing the Global Economy:A Primer for Policymaking  July 2010
 Murat Taşdemir and Abdullah Yalama  Inter-Regional Volatility Spillovers between Emerging Capital Markets: Evidence from Turkey and Brazil  June 2010
 Yılmaz Akyüz  Export Dependence and Sustainability of Growth in China and the East Asian Production Network  June 2010
 Aysıt Tansel and H. Mehmet Taşçı  Hazard Analysis of Unemployment Duration by Gender In a Developing Country: The Case of Turkey  April 2010
 Bedri Kamil, Onur Taş and Selahattin Togay  A direct test of the endogeneity of money: implications for Gulf Cooperation Council (GCC) countries  April 2010
 Nil Demet Güngör and Aysıt Tansel  Brain Drain from Turkey: Return Intentions of Skilled Migrants  March 2010
 Ercan Uygur  The Global Crisis And The Turkish Economy  February 2010
 Aysu İnsel and Mahmut Tekçe  Modelling The Trade Flows of The Gulf Cooperation Council Countries: A New Approach to Gravity Model  January 2010
 Ha-Joon Chang  Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation?  January 2010
2009

 Dani Rodrik  The Turkish Economy After The Crisis  December 2009
 William A. Barnett  An Interview with Paul A. Samuelson  December 2009
 Aksoy, Tolga and Işıl Şahin  Decision Making Under Uncerainty: TraditionaL and Modern Approcahes  November 2009
 Aysu Insel and M. Nedim Sualp  Is It A Puzzle To Estimate Econometric Models For The Turkish Economy?  October 2009
 Baum, Christopher F, Mustafa Caglayan, Oleksandr T  Parliamentary Election Cycles and the Turkish Banking Sector  May 2009
 Bedri Kamil Onur Tas and Selahattin Togay  Effect of Official Dollarization on Macroeconomic Performance and Money-Price Relationship in Ecuador  May 2009
 Aktaş, Arda and Mehmet Emre Tiftik  Measuring Fiscal Sustainability for Practical Use in Short-Term Policy Making  April 2009
 Yıldırım, Nuri and Hüseyin Taştan  Capital flows and economic growth across spectral frequencies: Evidence from Turkey  April 2009
 Togay, Selahattin and Nezir Köse  Money Price Relationship Under the Currency Board System: The Case of Argentina  January 2009
2008

 Halit Yanıkkaya  Is Trade Liberalization a Solution to the Unemployment Problem?  November 2008
 Barry Eichengreen and Richard Baldwin  Rescuing Our Jobs And Savings: What G7/8 Leaders Can Do To Solve The Global Credit Crisis  November 2008
 Andrew Felton and Carmen Reinhart   The First Global Financial Crisis of the 21st Century  Oct 2008
 Canpolat, Naci and Hüseyin Özel  Evolutionary Dynamics Of Globalization  Oct 2008
 Akyüz, Yılmaz  The Current Global Financial Turmoil and Asian Developing Countries  Sept 2008
 Görmez, Yüksel and Gökhan Yılmaz  Global New Turkish Lira Bond Issuances  Sept 2008
 Siebert, Horst  China-Opportunities Of And Constraints On The New Global Player  Sept 2008
 Kaplan, Cafer and Ferhan Salman  Intermediation Costs and Financial Fragility  August 2008
 Yükseler, Zafer  The New National Income Series  July 2008
 Elçin Aykaç Alp  An Analysis of Real Wages in Turkey with TAR Model and Testing for Unit Root  July 2008
 Tansel, Aysit and Fatma Bircan  Private Supplementary Tutoring in Turkey Recent Evidence on Its Various Aspects  May 2008
 Binay, Şükrü and Ferhan Salman  A Critique On Turkish Real Estate Market  May 2008
 Hakan Berument, Nukhet Dogan, Aysit Tansel  Macroeconomic Policy and Unemployment by Economic Activity: Evidence from Turkey  April 2008
 Eren, Ercan ve Serçin Şahin  Are Economics Programmes Homogenous Commodity Bundles and Homogenous Commodities ?  March 2008
 Juan P. Chousa, Artur Tamazian, Krishna C. Vadla  Does Growth & Quality of Capital Markets drive Foreign Capital?  March 2008
 Akyüz, Yılmaz  Managing Financial Instability in Emerging Markets : A Keynesian Perspective  March 2008
 Şahinöz, Saygın and Bedriye Saraçoğlu  Price Setting Behavior in Turkish Industries : Evidence From Survey Data  March 2008
 Savaş, Bilal   Exchange Rates and the Money Demand Process...  Feb 2008
 Arısoy, İbrahim   A Test of the Industry - Economic Growth Relationship in the Context of Kaldor's Hypothesis  January 2008
2007

 Öniş, Ziya and Fikret Şenses  Global Dynamics, Domestic Coalitions And A Reactive State: Major Policy Shifts In Post-War Turkish Economic Development  October 2007
 Ara Volkan, Cem Saatçioğlu and Levent Korap  Impact of Exchange Rate Changes on Domestic Inflation:The Turkish Experience  August 2007
 Akyüz, Yılmaz  Global Rules and Markets: Constraints Over Policy Autonomy in Developing Countries  July 2007
 Zafer Yükseler ve Ercan Türkan  An Analysis of Households in Turkey: Labour, Income, Expenditure and Poverty  June 2007
 Bayar, Güzin  Causes Of Corruption in Turkey-An Econometrıc Analysis  May 2007
 Nil Demet Güngör and Aysıt Tansel  Brain Drain from Turkey: The Case of Professionals Abroad  Feb 2007
 Vedat Kaya and Ömer Yılmaz  An Evaluation of the Logit Model and the Signal Approach in Forecasting Currency Crises: The Turkish Experience  Feb 2007
2006

 Artan, Seyfettin  Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey  November 2006
 Aysan, Hacıhasanoğlu, Kara, Suner  Graduate Macroeconomics Education in the Leading Ph. D. Programs in Economics  October 2006
 Karaca, Orhan  Will Inflation Targeting work in Developing Countries?  October 2006
 Güngör, Nil Demet and Aysıt Tansel  Brain Drain From Turkey: An Investigation of Students' Return Intentions  August 2006
 Aysan, Ahmet Faruk and Muslim, Nusret Ahmet  The Failure of Competition in the Credit Card Market in Turkey : The New Empirical Evidence  July 2006
 Türkan, Ercan  Sustainable External Account and Textile and Clothing Industry From a Development Perspective  June 2006
 Uygur, Ercan  The Development of Econometrics: An Effort of Economics to Become a "Science"  May 2006
 Cem Saatçioğlu and H.Levent Korap  Determinants of Turkish Inflation  May 2006
 Murat G. Kırdar anf D.Şirin Saracoğlu  Does Internal Migration Lead To Faster Regional Convergence In Turkey? An Empirical Investigation  May 2006
 Bayar, Güzin  Corruption In Turkey-An Econometric Analysis  April 2006
 Korap, H.Levent  An Analysis of Central Bank interventions on Forex Market for the Post-Crisis Period  April 2006
 Akyüz, Yılmaz  From Liberalization To Investment And Jobs: Lost In Translation  March 2006
 Korap, H.Levent  An Empirical Investigation Upon Money Multipliers And Their Stability In Turkish Economy For The Post - 1990 Period  Feb 2006
 Yükseler, Zafer  Foreign Direct Investment and Business / Invetment Environment  January 2006
2005

 Bulutay, Tuncer  Employment and Unemployment of University Graduates in Turkey  December 2005
 Arısoy, İbrahim  The Relationship between Public Expenditures and Economic Growth in Turkey (1950-2003)  November 2005
 Karaca, Orhan  The Relationship Between Interest and Exchange Rates in Turkey: Will Lowering of Interest Rates Raise the Exchange Rates  October 2005
 Utkulu, Utku  The Effect of Trade and Financial Openness on Growth in Turkey  October 2005
 M.Uğur Karakaplan, Bilin Neyaptı and Selin Sayek  Aid And Foreign Direct Investment:International Evidence  August 2005
 Neyaptı, Bilin  Equalization via Fiscal Decentralization  August 2005
 Taştan, Hüseyin  Dynamic Interdependence and Volatility Transmission in Turkish and European Equity Markets  August 2005
 Akyüz, Yılmaz  The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing Countries?  June 2005
 Yükseler, Zafer  IMF Programmes and Inflation Targeting: Brazilian Experience and Lessons for Turkey  July 2005
 Saracoğlu, Şirin  The Informal Sector and Tax on Employment: A Dynamic General Equilibrium Investigation  June 2005
 Yılmaz, Gökhan  Financial Dollarization, (De)Dollarization And The Turkish Experience  May 2005
 Josef Pöschl, Hermine Vidovic, Julia Wörz and Vasi  Turkey: Macroeconomic Vulnerability, Competitiveness and the Labour Market  May 2005
 Taymaz, Erol ve Suiçmez, Halit  Türkiye' de Verimlilik, Büyüme ve Kriz  April 2005
 Akyüz, Yılmaz  Trade, Growth And Industrıalization: Issues, Experience And Policy Challenges  March 2005
 Özlale, Ümit ve Özcan, Kıvılcım Metin  Does Time Inconsistency Problem Apply For Turkish Monetary Policy ?  February 2005
 Yükseler, Zafer  Türkiye’nin Rekabet Gücündeki Gelişim (1997-2004 Dönemi)  February 2005
2004

 Tuncer, İsmail ve Yasemin Özuğurlu  Türkiye Ekonomisinde Büyüme Ve Sektörel Üretkenlik Analizleri: Bölgesel Karşılaştırmalar 1980-2000  December 2004
 Yükseler, Zafer  1994, 2002 ve 2003 Yılları Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri: Anket Sonuçlarına Farkl  December 2004
 Bulutay, Tuncer ve Enver Taştı  Informal Sector In The Turkish Labour Market  November 2004
 Berber, Metin ve Artan, Seyfettin  Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Türkiye Örneği  October 2004
 Özdemir, Özlem  An Empirical Investigation On Consumer Credit Default Risk  October 2004
 Özdemir, Özlem  Disaster Losses In The Developing World: Evidence From The August 1999 Earthquake In Turkey  October 2004
 Altuğ, Sumru  Lecture Notes on Macroeconomics  October 2004
 Us, Vuslat  Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği  June 2004
 Altuğ, Sumru  Comments on Partial Adjustment Without Apology  June 2004
 King G. Robert ve Julia K. Thomas  Partial Adjustment Without Apology  June 2004
 Kaplan, Muhittin  An Analytical Evaluation of the Impact of Openness on Economic Performance: A Three-Sector General E  June 2004
 Tansel, Aysıt ve Fatma Bircan  Private Tutoring Expenditures in Turkey  May 2004
 Bulutay, Tuncer ve Ercan Uygur  The Experience of Econometric Model Building For The Turkish Economy: 1960-1986  May 2004
 Akyüz, Yılmaz  Managing Financial Instability and Shocks  May 2004
 Altuğ, Sumru  Notes on Hyperinflations  May 2004
 Akyüz, Yılmaz  Developing Countries in World Trade  May 2004
 Utkulu, Utku ve Dilek Seymen  Trade and Competitiveness Between Turkey and the EU:Time Series Evidence  April 2004
 Karaca, Orhan  Türkiye'de Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları: Yakınsama var mı?  April 2004
 Tansel Aysıt ve H. Mehmet Taşcı  Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey  March 2004
 Berument, Hakan ve Nuray Oguz  1680-1747 Ottoman Budgets and Deficits Sustainability in a Period of Fiscal Transition: Wars and Adm  February 2004
 Gürak, Hasan  An alternative approach to value/price theory  February 2004
 Berument, Hakan ve Aslı Günay  Inflation Dynamics and Its Sources in The Ottoman Empire: 1586-1913  February 2004
 Neyaptı Bilin, ve Nergiz Dincer  Measuring the Quality of Bank Regulation and Supervision,with an Application to Transition Economies  February 2004
 İnsel, Aysu, Mehmet Ali Soytaş,ve Seda Gündüz  The Direction, Timing and Causality Relationships Between the Cyclical Components of Real and Financ  January 2004
2003

 İnsel, Aysu ve Nesrin Sungur  Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği -1989:III-19  December 2003
 Yurtoğlu, Burçin B.  Corporate Governance and Implications for Minority Shareholders in Turkey  December 2003
 Yükseler, Zafer  2002 Hanehalkı Bütçe Anketi: Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamalarına İlişkin Sonuçların Değerlendiri  December 2003
 BÜYÜME STRATEJİLERİ 2004  Türkiye İktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara  December 2003
 Us Vuslat, Kıvılcım Metin Ozcan  Optimal Univariate Expectations under High and Persistent Inflation : New Evidence From Turkey  November 2003
 Altuğ, Sumru, Fanny S. Demers and Michel Demers  Excerpt from Political Risk and Irreversible Investment and Application to Quebec  November 2003
 Neyaptı, Bilin  Fiscal Decentralisation and Deficits: International Evidence  April 2003
 Neyaptı, Bilin  The Effects Of Fiscal And Monetary Discipline On Budgetary Outcomes  February 2003
2001

 Uygur, Ercan  Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni No  April 2001