Duyurular

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ`NİN OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI

12 Aralık 2021, Ankara

Değerli Üyemiz,

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 13:30’da New Park Otel Ön Cebeci Mh., Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/Ankara adresinde; o gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde 12 Aralık 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
 
Genel Kurul’un gerçekleşmesi için ilk toplantıda üye çoğunluğu gerekmekte, ikinci toplantıda üye çoğunluğu aranmamaktadır. Şimdiye kadar ilk toplantılarda çoğunluk sağlanamamış ve Genel Kurullar ikinci toplantılarda gerçekleşmiştir.
5 Aralık 2021 tarihindeki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanması yine beklenmiyor. Bu durumda Genel Kurul’un 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 13:30’da New Park Otel Ön Cebeci Mh., Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/Ankara adresinde yapılacağını vurgulamak istiyoruz.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU