Ulusal Konferanslar

5-7 Kasım - Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Kongre

21. Ulusal İktisat Kongresi

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 5-7 Kasım 2021'de 21. Ulusal İktisat Kongresini (EKON-TEK 2021) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'de birlikte düzenleyecektir. Kongre iktisadi konulardaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır. Kongrenin amacı iktisat alanındaki araştırmacıları; fikir alışverişinde bulunmak, teorik ve uygulamalı araştırmalarda son sonuçları tartışmak ve gelecekteki ortak işbirlikleri için bir araştırma ağı oluşturmak için bir araya getirmektir. Kongre hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi-canlı (Zoom vasıtası ile)) bir şekilde düzenlenecektir. Pandemi koşulları kongre tarihlerinde yüz yüze kongre düzenlenmesine izin vermezse, kongre çevrimiçi-canlı olarak düzenlenecektir

17-18 Ekim 2019 - Çukurova Üniversitesi, Adana

20. Ulusal İktisat Sempozyumu

Türkiye Ekonomisi ve Kriz: Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon

3-4 Kasım 2017 - Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs

19. Ulusal İktisat Sempozyumu

Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar

8-9 Ekim 2015 - Selçuk Üniversitesi, Konya

18. Ulusal İktisat Sempozyumu

Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme

24-25 Ekim 2013 - Atatürk Üniversitesi, Erzurum

17. Ulusal İktisat Sempozyumu

Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler

13-14 Ekim 2011 - Uludağ Üniversitesi, Bursa

16. Ulusal İktisat Sempozyumu

Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi

8-9 Ekim 2009 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

15. Ulusal İktisat Sempozyumu

Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri

25 - 26 Ekim 2007 -  Gaziantep Üniversitesi

14. Ulusal İktisat Sempozyumu

Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları

29 - 30 Eylül 2005 - Mersin Üniversitesi

13. Ulusal İktisat Sempozyumu

Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam